Cottage info
Center Parcs Het Heijderbos

Welkom

Namens het gehele Center Parcs team heet ik u van harte welkom in Het Heijderbos.

Via deze site communiceren wij alle specifieke cottage info, van handleidingen tot het cottage ABC.

Patrick Delmée, General manager

Wij zijn voor u bereikbaar via de volgende telefoonnummers:

Tafel reserveren

06 21 57 38 82

WhatsApp (24/7)

06 50 63 17 30

Noodgevallen

(0485) 49 67 77

Op de dag van vertrek

We willen u vragen op de dag van vertrek…


…Het bedlinnen en de handdoeken in de zak te verzamelen en in de hal te plaatsen.

 

…Het afval te recyclen in de daarvoor bestemde containers nabij uw cottage.


…De schone vaat op te ruimen en in de kasten te plaatsen.

 

…De meubels op de juiste plaats terug te zetten.

 

…De ramen in uw cottage op de ventilatiestand open te zetten.


…Uw cottage voor 10:00 uur te verlaten. U hoeft uw armbanden pas in te leveren wanneer u het park verlaat. Dit kan in de daarvoor bestemde box bij de uitgang van het park.

 

…Niet te vergeten de enquête in te vullen, om zo uw volgende verblijf nog aangenamer te maken. 

 

BEDANKT!
Namens alle medewerkers van het Housekeeping Team.

Handleidingen

Huishoudelijk reglement

Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op alle parken van Center Parcs (hierna te noemen verhuurster) en bestemd voor de huurders van cottages, hun gezelschap en in het algemeen voor alle bezoekers van de parken van Center Parcs.

 1. Afspraken die afwijken van de bepalingen van dit reglement, zijn slechts geldig indien en voor zoverre deze schriftelijk en uitdrukkelijk tussen huurder en verhuurster zijn vastgelegd.
 2. Huurder, zijn gezelschap en in het algemeen alle bezoekers van parken van Center Parcs zijn gehouden zich correct te gedragen en alles na te laten wat aan verhuurster of bezoekers redelijkerwijs aanstoot kan geven.
 3. Huurder is aansprakelijk voor alle schade, door hem, of zijn gezelschap of de hem bezoekenden aan personen en/of eigendommen van verhuurster of derden op het park c.a. veroorzaakt. Hetgeen de huurder als vergoeding aan verhuurster wegen schade vergoeding schuldig wordt, is huurder verplicht op de eerste daartoe bestemde strekkende eenvoudige schriftelijke aanschrijving van verhuurster over te maken.
 4. Het is de huurder niet toegestaan op het park dieren te houden die last of ongerief veroorzaken: hetzelfde geldt voor motoren, werktuigen, gereedschappen of dergelijke, welke naar de mening van de beheerder overlast kunnen veroorzaken. Radiotoestellen of andere geluidsproducerende apparaten dienen zodanig gebruikt te worden dat het geluid buiten de gehuurde cottage niet hoorbaar is.
 5. Verhuurster heeft te allen tijde het recht de cottage te betreden voor inspectie en/of onderhoudswerkzaamheden te (doen) verrichten, zonder de huurder daardoor het recht krijgt op de gehele of gedeeltelijke restitutie van de betaalde of nog te betalen huur sommen.
 6. Gemechaniseerde voertuigen mogen op het terrein van het park niet harder rijden dan 15 km per uur. Motorrijwielen, bromfietsen, rijwielen met hulpmotor e.d. mogen niet op het park komen of zijn, anders dan met buiten werking gestelde motoren.
 7. Het parkeerterrein is niet bewaakt en parkeren geschiedt op eigen risico
 8. Gemechaniseerde vervoermiddelen op meer dan 2 wielen van huurder of diens gezelschap of bezoekers van het park mogen niet op het park worden gestald.
 9. Huurder, diens gezelschap en/of bezoekers zijn gehouden alle aanwijzingen en voorschriften gegeven door of vanwege verhuurster, overeenkomstig de bedoeling van dit reglement –zulks ter uitsluitende beoordeling van verhuurster- stipt na te komen.
 10. Verhuurster en/of de met het toezicht op de nakoming van dit reglement belaste persoon (personen) is/zijn gerechtigd –al dan niet na voorafgaande waarschuwing- degene die enige bepaling van dit reglement niet nakomt of overtreedt van het park te (doen) verwijderen en verdere toegang te ontzeggen, zonder gehouden te zijn tot gehele/ gedeeltelijke restitutie van betaalde of nog te betalen huursommen en/of entreegelden.
 11. De op het park aanwezige cottages zullen niet als hoofdverblijf mogen worden bewoond. Huurder dient te allen tijde elders een vaste woonplaats te hebben.
 12. De huurder is verplicht de cottage van binnen en rondom schoon en vrij van afval te houden. De huurder is verplicht afval in daarvoor bestemde containers te deponeren.
 13. Huurder en in het algemeen elke bezoeker is gehouden op het park alle door of vanwege de Overheid te geven voorschriften stip na te komen. Op het watergedeelte van het park mag niet met gemotoriseerde vaartuigen worden gevaren. Tevens is het niet toegestaan te zwemmen in het buitenwater, tenzij dit uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 14. Honden mogen niet buiten de gehuurde cottage komen anders dan aangelijnd. Hondenbezitters dienen er zorg voor te dragen dat hun hond zijn/haar behoeften doen in de op het park aanwezige hondentoiletten. Ingeval hiervan wordt afgeweken, dient de desbetreffende hondenbezitter dit zelf direct op te ruimen.
 15. Verhuurster is niet aansprakelijk voor schade en/of ongevallen als gevolg van deelname aan activiteiten en/of gebruik faciliteiten e.d..
 16. Huurders moeten 21 jaar of ouder zijn.
 17. Verhuurster heeft te allen tijde het recht om gebouwen en installaties voor onderhoudswerkzaamheden tijdelijk buiten bedrijf te stellen, zonder dat huurder/bezoeker daardoor het recht krijgt op gehele of gedeeltelijke restitutie van betaalde of nog te betalen huursommen.
 18. Verhuurster behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de outillage van het park, in de werkzaamheden van haar personeel en de aan huurder/bezoeker te verlenen diensten, alsmede in de door haar berekende prijzen en de door haar gemaakte of gepubliceerde plannen.
 19. Het verkeerd opgeven van naam en/of adres door de huurster/bezoeker kan leiden tot onmiddellijke annulering van de huur/verhuurovereenkomst of reservering.
 20. De huurders van de cottages dienen zich bij aankomst en vertrek te houden aan de aangegeven tijden. Bij afwijking hiervan door de huurder kan verhuurster hieraan financiële consequenties verbinden.
 21. In de slaapvertrekken van de cottages en overige brandgevaarlijke plaatsen, is het niet toegestaan te roken.
 22. De rechtsvorm van de verhuurster is N.V. en zij behoudt zich het recht voor ook in de toekomst haar rechtsvorm te wijzigen of haar rechten op het park en uit dit contract over te dragen.

Aldus gedeponeerd ter griffier van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam

TV

998

CP TV NL

999

CP TV DE

1

NPO 1

2

NPO 2

3

NPO 3

4

RTL 4

5

RTL 5

6

SBS 6

7

RTL 7

8

Net 5

9

Disney XD / Veronica

10

RTL 8

12

MTV

13

Comedy Central

14

 

15

Discovery Channel

16

National Geographic

17

TLC

18

Cartoon Network

19

Eén

20

Canvas

21

Eurosport 1

22

CNN

23

BBC One

24

BBC Two

27

Das erste (ARD)

28

ZDF

29

NDR

30

WDR

31

Arte

33

FOX

36

24 Kitchen

39

Duck TV

40

MTV Music 24

41

Nick Toons

42

Nick Junior

44

E! Entertainment

45

RTL Lounge

46

Sat. 1

47

Pro Sieben

  

801

NPO Radio 1

802

NPO Radio2

803

NPO 3FM

810

100 % NL

811

Q Music

812

Radio 10

813

Radio 538

814

Radio Veronica

815

Sky Radio

816

Slam! FM

820

Studio Brussel

821

VRT Radio 1

830

BBC Radio 1

840

Eins Live

ABC

Aqua Mundo
Onze Aqua Mundo is dagelijks voor u geopend. De openingstijden vindt u in de Center Parcs App. Met de polsbandjes kunt u gedurende het gehele verblijf in de Aqua Mundo. Ook het zwembad kluisje kunt u afsluiten met uw polsbandje. 

Artsen en apotheken
Voor informatie, telefoonnummers en route beschrijvingen, kunt u terecht bij de Receptie of de Guest Service (Portiersloge). U kunt ons ook bellen op telefoonnummer 0485-49 67 00.

Autovrij park
Omdat dit een autovrij park is, is het niet toegestaan om buiten de wisseldagen de auto te gebruiken op het park. Op de wisseldagen geldt dat kinderen en voetgangers altijd voorrang hebben op het overige verkeer (ook fietsers moeten voorrang verlenen).

De toegestane snelheid is 15 km/h. Wij verzoeken u vriendelijk alleen op de wegen te rijden. Op de aankomstdag dient u de auto na het uitladen op de algemene parkeerplaats te parkeren. Op de vertrekdag kunt u de auto een uur voor vertrek ophalen en inladen.

Feestjes
Naast een korte vakantie, is Het Heijderbos ook een prima locatie om een feestje te vieren. Heeft u binnenkort een huwelijksjubileum te vieren, mag u een familiedag of vriendenweekend organiseren of heeft u trouwplannen? Wij helpen u een dag/ weekend samen te stellen naar uw wensen met activiteiten, eten & drinken en/of overnachting. Interesse? Neem dan contact met ons op:

Business Solutions Het Heijderbos
T: 0031 (0)485 496857
E: business.solutions.hb@groupepvcp.com  

Friends geschenk
Indien er in uw boeking een Friends geschenk staat, dan kunt u deze zelf  ophalen in de Shop & Smile winkel. 

Geluidsoverlast
Bij verstoring van uw vakantierust kunt u contact opnemen met onze medewerkers van de Guest Service op telefoonnummer 0485-49 68 52 of tijdens opening van de Receptie helpt een medewerker u ook graag.

Gevonden voorwerpen
Bent u iets verloren? Als gasten of wij iets gevonden hebben, wordt het bewaard. Vraagt u onze medewerkers van de Receptie of belt u het telefoonnummer 0485-49 67 17. Zij zijn te bereiken op maandag van 13:00 tot 16.00 uur, dinsdag van 08:00 tot 11:00 uur en vrijdag van 10:30 tot 13:30 uur.

Huisdieren
In de Market Dome zijn huisdieren niet toegestaan maar wel in de Action Factory en in de Old Barn & Bowling.

Als voorzorgsmaatregel voor andere gasten moet uw huisdier een vlooienband dragen en op het park aangelijnd zijn. Op de parkplattegrond staan de hondentoiletten aangegeven.

Informatie
Voor het verstrekken van informatie zijn wij 24 uur per dag bereikbaar onder telefoonnummer 0485-49 67 00. Ook kunt u informatie verkrijgen over het park en de omgeving bij onze Receptie. Verder zijn wij actief op Facebook, Twitter & Instagram. U kunt natuurlijk altijd de gratis Center Parcs app downloaden.

Jungle Dome
Met uw polsband kunt u ook terecht in onze Jungle Dome. Voor de actuele openingstijden verwijzen wij u naar de Center Parcs App. De locker in de Jungle Dome is tevens af te sluiten met uw polsband. 

Kluis
Aan de binnenkant van de slaapkamerkast vindt u de handleiding van de kluis. De deur van de kluis dient open te zijn. Mocht dit niet zo zijn, meldt dit dan bij onze receptie of via ons telefonische meldpunt voor storingen: 0485 49 68 00.

LET OP:
Wij verzoeken u de kluis aan het einde van uw verblijf met een geopende deur achter te laten.

Milieu
Door uw afval te sorteren, kunt u een belangrijke bijdrage leveren aan de bescherming van het milieu. Samen kunnen we een gezonder erfgoed voor onze kinderen creëren!

Sorteer uw afval als volgt:
Restafval: Restafval.
Oud papier: Droog papier, kranten, tijdschriften, karton, enz.
PMD: Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken
Glas: Flessen, glazen potten, etc.
Batterijen: Het personeel van de receptie neemt graag uw lege batterijen in ontvangst.

De afvalcontainers staan in de directe omgeving van uw cottage. U kunt ze ook vinden op de kaart van het park.

Bedankt voor uw medewerking!

Noodgevallen
Meldt u noodgevallen onder het alarmnummer 0485- 49 67 77.

Pinnen
U kunt contant geld pinnen in de Market Dome. De geldautomaat bevindt zich rechts voor de ingang van het Restaurant Evergreenz.

Post
Voor u bestemde post, kranten e.d. bewaren wij bij de Receptie. Wilt u post versturen, dan kunt u deze afgeven bij onze receptie.

Reserveren restaurant/Table-cooking
Wij adviseren u om voor het diner te reserveren.

U reserveert uw tafel bij het Grand Café, telefonisch via 06- 21 57 38 82 of met de Center Parcs App.

Alle table cooking-arrangementen kunt u  reserveren in de Daily Foodstore.

Met vragen over de bezorging van uw Delivery kunt u terecht op 0485-49 67 60. Dit nummer is niet bedoeld voor het doorgeven van bestellingen, dat kan enkel ter plaatse.

Roken
Roken in de cottage is niet toegestaan. Al onze cottages zijn rookvrij. 

Rolstoeltoegankelijkheid
De Aqua Mundo is goed toegankelijk voor rolstoelen. Er is een speciale ingang d.m.v. een drukknop bij de ingang. Er is een grote kleedruimte, een mindervalide toilet en een helling bij het bad, roept u hiervoor een van de medewerkers. De Hot Whirlpool en het buitenbad zijn niet te bereiken met een rolstoel.

Taxi
Voor het bestellen van een taxi kunt u terecht bij onze Receptie of via 0485-49 67 00.

Vertrekdag
Wij verzoeken u vriendelijk om uw cottage op de dag van vertrek voor 10:00 uur te verlaten. 

Lever uw polsbanden in bij de receptie of deponeer ze in de daarvoor bestemde kast bij de uitgang van het park. We zouden het geweldig vinden als u uw laatste dag bij ons in het park doorbrengt! 

Wij verzoeken u het beddengoed en de handdoeken in de aanwezige zakken te doen en deze in de gang te leggen.

Gelieve de cottage netjes achter te laten, de vaatwasser te legen, en het vuilnis weg te brengen naar de daarvoor bestemde containers. Kijkt u ook nog even onder het bed zodat u geen spullen vergeet? Voor de vroege vertrekkers; vanaf 07:00 uur zijn de slagbomen open.

Wasserette
Het Heijderbos beschikt over een wasservice van maandag t/m vrijdag. U kunt bij de Receptie een waszak kopen van € 12,50. Was gemeld voor 12.00 uur, dan wordt deze dezelfde dag bij uw cottage opgehaald en schoon teruggebracht. Meldingen na 12.00 worden de volgende dag in behandeling genomen.  

WiFi
Er is wireless toegang tot internet in de cottage. Basis WiFi is gratis. U kunt premium WiFi-kaartjes van KPN bij de Receptie kopen. 

Zoover
Bedankt voor uw verblijf! Laat ons weten wat u van uw verblijf vond, op Zoover.com (zoek op Het Heijderbos) of Tripadvisor.nl  

WiFi op Center Parcs Het Heijderbos

Inloggen op een Smartphone of Tablet met Android

Portal

 1. Selecteer ‘Instellingen’. Kies ‘WiFi’ en schakel deze in.
 2. Kies ‘KPN’ als WiFi netwerk.
 3. Open uw Internet browser . Hier wordt nu de WiFi portal getoond. Als u deze niet ziet, probeer dan eens te browsen naar een willekeurige pagina (bijvoorbeeld www.nu.nl). Hierna wordt u automatisch doorverwezen naar de KPN WiFi portal.
 4. Hier kunt u inloggen met uw account of codekaart gegevens. U kunt hier ook online een tegoed aanschaffen. Bij een gratis locatie kiest u voor ‘Start nu’ om in te loggen.
 5. Het apparaat is nu ingelogd op het KPN WiFi netwerk.

Let op
Valt de verbinding weg? Bijvoorbeeld door het niet meer in bereik zijn van het WiFi punt of bij een time out (als u de verbinding enige tijd niet gebruikt), open dan opnieuw uw Internet browser. Als hier de HotSpots portal wordt getoond, kunt u de inloggegevens opnieuw invoeren; de smartphone maakt automatisch verbinding met het KPN WiFi netwerk.

App

 1. Selecteer de applicatie ‘HotSpots’.
 2. De openingspagina van KPN HotSpots app wordt getoond met alle KPN WiFi HotSpots binnen een straal.
 3. Selecteer ‘Instellingen’ en kies ‘Account’.
 4. Log in met uw KPN HotSpots account door uw inloggegevens in te voeren. Vink ‘automatisch verbinden’ aan als u wilt dat het apparaat in de toekomst automatisch verbindt met het KPN WiFi netwerk. Kies daarna voor ‘Gereed’.
 5. Ga terug naar het startscherm. Selecteer ‘Instellingen’ en schakel dan WiFi in.
 6. Als een KPN WiFi HotSpot beschikbaar is binnen het bereik, dan zal uw apparaat hiermee verbinden.
 7. Het apparaat is nu ingelogd op het KPN WiFi HotSpots netwerk.

Let op
Valt de verbinding weg? Bijvoorbeeld door het niet meer in bereik zijn van het WiFi punt of bij een time out (als u de verbinding enige tijd niet gebruikt), dan zal deze automatisch herstellen.

Please note:

Wanneer u uw sessie wilt beëindigen, dient u uit te loggen.  Dit kunt u doen middels de uitlogknop op http://logout.hotspots of door gebruik te maken van de QR code.

Inloggen op een Apple (iPad, iPod of iPhone)

Portal

 1. Selecteer ‘Instellingen’. Kies ‘WiFi’ en schakel deze in.
 2. Kies ‘KPN’ als WiFi netwerk.
 3. Het apparaat is dan verbonden met het WiFi netwerk. Hierna verschijnt er automatisch een pop-up (Captive Portal) met de inlogportal. Wanneer de Captive Portal niet verschijnt, opent u uw Internet browser en opent u daar een willekeurige pagina (bijvoorbeeld www.nu.nl). Hier kunt u inloggen met uw account of codekaart gegevens. U kunt hier ook online een tegoed aanschaffen. Bij een gratis locatie kiest u voor ‘Start nu’ om in te loggen.
 4. Het apparaat is nu ingelogd op het KPN WiFi netwerk.

Let op
Valt de verbinding weg? Bijvoorbeeld door het niet meer in bereik zijn van het WiFi punt of bij een time out (als u de verbinding enige tijd niet gebruikt). Dan kunt u WiFi opnieuw uit en weer inschakelen en de Captive Portal pop-up gebruiken. Ook hier kan het ‘netwerk vergeten’ helpen.

App

 1. Ga naar het startscherm. Selecteer de HotSpots app.
 2. De openingspagina van KPN HotSpots app wordt getoond met alle KPN WiFi HotSpots binnen een straal.
 3. Selecteer ‘Instellingen’ en kies ‘Account’.
 4. Log in met uw KPN HotSpots account door uw inloggegevens in te voeren. Vink ‘automatisch verbinden’ aan als u wilt dat het apparaat in de toekomst automatisch verbindt met het KPN WiFi netwerk. Kies daarna voor ‘Gereed’.
 5. Ga terug naar het startscherm van uw apparaat. Kies ‘Instellingen’ en selecteer ‘WiFi’.
 6. Als een KPN HotSpot beschikbaar is binnen het bereik van het apparaat, dan verschijnt deze in de lijst met gevonden netwerken. Selecteer het ‘KPN’ netwerk. Uw apparaat zal nu verbinden met de KPN WiFi HotSpot.
 7. Het apparaat is nu ingelogd op het KPN WiFi HotSpots netwerk.

Let op
Valt de verbinding weg? Bijvoorbeeld door het niet meer in bereik zijn van het WiFi punt of bij een time out (als u de verbinding enige tijd niet gebruikt). Opent u dan opnieuw de app en het apparaat zal automatisch weer verbinding maken met het KPN netwerk.

Let op
Wanneer u uw sessie wilt beëindigen, dient u uit te loggen.  Dit kunt u doen middels de uitlogknop op http://logout.hotspots of door gebruik te maken van de QR code.

Vier tips voor als inloggen niet direct lukt:

 1. Leeg uw browser cache. Dit kunt u doen middels de instellingen van uw browser. Eenmaal in uw instellingen menu van uw browser, kiest u voor het wissen van uw geschiedenis en websitedata, ook wel cache genoemd. Let op: dit verwijdert ook alle recent bezochte websites en opgeslagen wachtwoorden.
 2. U kunt uw device opnieuw opstarten.
 3. U kunt bij uw WiFi instellingen, ‘KPN’ netwerk vergeten en dan opnieuw verbinding maken.
 4. Ook kunt u de app stoppen en opnieuw opstarten, wanneer u gebruik maakt van de HotSpots app.

Tips voor veiliger internet via een WiFi HotSpot

KPN doet er alles aan om onze HotSpots zo veilig mogelijk te maken. Toch bestaan er nog steeds risico’s. Vanwege het gebruikersgemak zijn KPN WiFi HotSpots namelijk open WiFi netwerken. De volgende tips verhogen uw veiligheid:

 • Check of u echt op de portal van KPN HotSpots inlogt door het adres en het security certificaat te controleren, door op het ‘slotje’ in de adresbalk te klikken. Mocht de site niet over een geldig security certificaat beschikken zal er een waarschuwing getoond worden en geen ‘slotje’ in beeld komen.
 • Een https site is beveiligd en versleutelt vertrouwelijke gegevens. Let daarom op de ‘s’ in https.
 • Kijk of de doorverwijzing naar het juiste webadres is (bijv. www.kpn.com i.p.v. www.kqn.com).
 • Voor sites die niet met https te bereiken zijn, kan een VPN (virtual private netwerk) opgezet worden. Dit is als het ware een verkeerstunnel. Verkeer kan hierdoor (bijna) niet ingelezen worden door eventuele hackers, en dus veiliger verstuurd worden. Als een device een VPN heeft opgezet, zal een app hier ook zijn verkeer overheen sturen.
 • Voer regelmatig updates uit van het besturingssysteem (bijv. de nieuwste Android versie) om zo over de laatste versie te beschikken.
 • Firewall moet ingeschakeld zijn en virusscanner actief (bijv. KPN Veilig).

Let op
Inloggen via de portal van KPN HotSpots geeft geen extra beveiliging voor het internetverkeer na het inloggen.

Wat doet KPN HotSpots voor de veiligheid?

KPN HotSpots verkeer wordt ten opzichte van een eigen WiFi connectie anders verwerkt: publiek verkeer wordt via een apart netwerk afgehandeld. Verder zijn alle handelingen op de portal (zowel het inloggen als het betalen) https beveiligd. Mensen die met hetzelfde HotSpots netwerk zijn verbonden, kunnen elkaar niet zien. En inkomend verkeer naar uw apparaat (van buitenaf geïnitieerd) wordt niet toegestaan door KPN HotSpots. Bovendien testen wij de veiligheid van de portal regelmatig.

Zó gebruikt u KPN WiFi met een veilige VPN verbinding!

VPN verbinding opzetten Android: Nadat u verbinding heeft gemaakt
met het KPN Wifi netwerk doorloopt u de volgende stappen:

 1. Ga naar ‘Instellingen > Meer (instellingen) > VPN’
 2. In het menu kiest u voor ‘VPN-profiel toevoegen/bewerken’.
 3. Bij beschrijving kunt u HotSpots invullen en selecteer bij het type verbinding: PPTP.
 4. Bij serveradres vult u in: vpn.hotspotsvankpn.com.
 5. Controleer of ‘PPP-encryptie (MPPE)’ aan staat en sla de instellingen op.
 6. Wanneer de VPN is opgeslagen kiest u voor de aangemaakte VPN.
 7. Voer nu de gebruikersnaam: vpn in en het wachtwoord: kpn
 8. U kunt nu verbinden met de VPN.

VPN verbinding opzetten iOS: Nadat u verbinding heeft gemaakt
met het KPN Wifi netwerk doorloopt u de volgende stappen:

 1. Ga naar ‘Instellingen > Algemeen > VPN’.
 2. Selecteer ‘voeg VPN configuratie toe…’ (Dit hoeft u eenmalig te doen, hierna zijn de instellingen hiervoor opgeslagen).
 3. Selecteer bij het type verbinding: PPTP.
 4. Bij beschrijving kunt u HotSpots invullen en bij server: vpn.hotspotsvankpn.com.
 5. RSA SecureID dient uit te staan, de gebruikersnaam is: vpn en het wachtwoord is: kpn
 6. Het ‘Coderingsniveau’ moet op ‘Automatisch’, ‘Stuur alle verkeer’ moet aan en de ‘Proxy’ moet uit.
 7. Wanneer u deze instellingen heeft ingevoerd, kiest u voor ‘Gereed’. U keert terug naar het VPN scherm.
 8. In dit VPN scherm kunt u bij ‘VPN Configuraties’ de VPN aan zetten. U bent nu verbonden via VPN.

Heeft u hulp nodig?
Kijk voor meer informatie op kpn.com/hotspots, stel uw vraag bij de  receptie of neem contact op met onze Servicedesk. Indien u nationaal belt vanaf uw locatie neemt u contact op met het nummer van uw land. LET OP! Uw aanbieder kan extra kosten in rekening brengen voor het gebruik van uw (mobiele) telefoon.

Frankrijk (0800) 90 78 23
Duitsland (0800) 187 30 04
Nederland (0800) 04 14
België (0800) 704 24

Belt u internationaal vanaf uw locatie, gebruik dan (088) 468 77 68. De servicedesk is 24 uur per dag bereikbaar en meertalig.

©Copyrights Center Parcs Het Heijderbos | CONCEPTERIJ